Ads 468x60px

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perkhidmatan Ukur

Pihak Kami ada menyediakan perkhidmatan kerja-kerja berkaitan dengan Ukur Tanah. Antara perkhidmatan kami adalah:

1.  Cari Tanda/batu sempadan tanah lot
     Tanah Geran

2.  Ukur Perimeter / keluasan Permohonan Tanah 

3.  Pengesahan kedudukan Lot Tanah

4.  Mencari Lokasi Tanah lot

5.  Cerapan Matahari

6.  Pecah Bahagi Sempadan

7.  Ukur Sungai / Jalan Raya / Piple Line /
     Transmission Line

8.  Survey Details / Topography Survey

9.  Ukur Kadaster / Cadastral Survey

10.  Ukur Kejuruteraan / Engineering Survey

11.  Hidrography Survey

12.  Melukis Pelan Tanah

13.  Proposal Plan/Pelan Cadangan pembahagian tanah

14.  Tranfer Value of Level (From BM to TBM)

15.  Sewa Alat Total Station

16.  Servis Alat Total Station

Dan Lain-lain...

Sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatankami,
Hubungi kami melalui email: 


tukangsukat@gmail.com

kami akan menghubungi anda secepat yang mungkin.


Terima Kasih