Ads 468x60px

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isnin, 26 Ogos 2013

Panduan kerja Pengukuran Tanah

Jenis-jenis Ukur Tanah Kadaster Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Kerajaan:
 1. Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Native Title (NT)
 2. Pengukuran Pengambilan Tanah
 3. Pengukuran Perwartaan Tanah Simpanan Kerajaan ( Sek. 28, Ordinan Tanah Sabah)
 4. Pengukuran Perwartaan Tanah Simpanan Kegunaan Anak Negeri ( Sek. 78, Ordinan Tanah Sabah)
 5. Pengukuran Yang Berkaitan Tuntutan Hak Asasi Tanah Mengikut Adat Anak Negeri
Manakala, jenis-jenis Ukur Tanah Kadaster Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Berlesen Yang 
Berdaftar Dengan Lembaga Juruukur Sabah:
 1. Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Country Lease (CL)
 2. Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Town Lease (TL)
 3. Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Lesen Duduk Sementara (TOL)
 4. Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Native Title (NT)
 5. Pengukuran Semula Hakmilik (Resurvey)
 6. Pengukuran untuk penukaran Hakmilik Field Register (FR) ke Native Title (NT)
 7. Pengukuran untuk penukaran Hakmilik Provisional Lease (PL) ke Country Lease (CL)
 8. Pengukuran Pengambilan Tanah
 9. Pengukuran Pembahagian / Pencantuman Tanah
 10. Pengukuran Pembahagian Bangunan (Subsidiary Titles)
 11. Pengukuran Tukar Syarat Hakmilik Tanah
 12. Lain-lain jenis pengukuran kadaster. 
Berikut merupakan carta alir prosedur kerja pengukuran tanah yang melibatkan Juruukur Kerajaan dan Juruukur Berlesen.

PROSIDUR KERJA PENGUKURAN TANAH OLEH JURUUKUR KERAJAAN


PROSIDUR KERJA PENGUKURAN TANAH OLEH JURUUKUR BERLESEN 
YANG BERDAFTAR DIBAWAH SEKSYEN 8(3), ORDINAN JURUKUR 1960.Sumber daripada http://www.jtu.sabah.gov.my