Ads 468x60px

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Selasa, 25 September 2012

Geran Komunal

Geran Komunal @ Geran komunitiObjektif Pengeluaran Geran Komunal

 • Melindungi kepentingan anak negeri sabah ke atas tanah kerajaan disekitar kawasan perkampungan anak negeri.
 • Menyelesaikan isu tuntutan tanah hak adat anak negeri sabah tanpa melalui siasatan tanah.
 • Menyelesaikan isu pertindihan permohonan tanah dan pemberimilikan tanah yang seimbang dan adil.
 • Menghalang anak negeri sabah daripada menjual hakmilik tanah dan kelulusan permohonan tanah.

Dasar Pengeluaran Geran Komunal

 • Yab. Ketua menteri boleh memberi persetujuan ke atas mana-mana tanah kerajaan yang telah dirancang dan dicadangkan untuk pengeluaran geran komunal di bawah pindaan seksyen 76 ordinan tanah sabah.
 • Pemungut hasil tanah adalah pemegang amanah kepada geran komunal. 
 • Geran komunal adalah merupakan syarat khas kepada geran nt/fr. Hanya anak negeri sabah yang ditakrifkan di bawah ordinan interpretasi anak negeri bab 64 yang boleh menjadi benefisiari kepada geran komunal.
 • Nama setiap benefisiari tercatat dalam geran komunal.
 • Premium dan sewa tanah tidak dikenakan ke atas geran komunal.
 • Penambahan, penyingkiran dan penggantian benefisiari hanya boleh dilakukan melalui siasatan terperinci oleh penolong pemungut hasil tanah daerah berkenaan dan tertakluk kepada kelulusan pengarah tanah dan ukur
 • Geran komunal boleh dibangunkan secara usahasama dengan agensi kerajaan atau swasta tertakluk
 • Kepada kelulusan pengarah tanah dan ukur dan persetujuan yab ketua menteri
 • Geran komunal tidak boleh dipindahmilik atau dicagar.
 • Geran komunal boleh dipecah bahagi tertakluk kepada kelulusan pengarah tanah dan ukur.